Man får visst cykla på gågator!

Tillåtet. Man får visst cykla på Kungsgatan. Det får man på alla gågator som är försedda med trafikmärke nummer 575, det vill säga den blå skylten med två promenerande personer i vitt. Bild: Anton Malén

Får man eller får man inte cykla på en gågata? Den frågan väcktes i samband med ett mötesreferat som publicerades på VN:s dagbokssida den 15 september.

Trafik och regler och lagar kring trafikfrågor väcker alltid debatt. Nu senast på grund av ett förmodat missförstånd i samband med besiktningsförman Johan Hindréns besök på Ekenäs pensionärers första möte för hösten.

I mötesreferatet (VN 15.9) sägs att man inte får cykla på Kungsgatan, att man aldrig får cykla på en gågata.

Men det är fel.

Det misstänkte också medlemmar i Facebook-gruppen Hangöbo. En medlem i gruppen trodde att raseborgarna är ute och cyklar, det vill säga inte vet vad de pratar om, och hänvisade till vägtrafiklagen.

Lagen säger att med 'gågata' avses en väg som är avsedd för gång- och cykeltrafik och som genom vägmärke angivits såsom sådan gata.

Så är det, bekräftar Johan Hindrén:

– Man får cykla på Kungsgatan. Man får cykla på alla gågator som har trafikmärke nummer 575.

Skylten ska vara placerad på gatans högra sida, preciserar Johan Hindrén.

Cyklister ska väja för fotgängare.