Man får inte krångla till färdtjänsten för funktionshindrade

Kommunerna är skyldiga att under alla omständigheter ansvarsfullt sköta sina lagstadgade åligganden

Det kommer att bli problem med färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning, om man inte tar i beaktande de regionala skillnaderna och de funktionshindrades rätt att få de färdtjänster de behöver. Kommunen ansvarar för tjänsternas laglighet och kvalitet, och kan inte med egna beslut förminska eller hindra förverkligande av rättigheterna.

Kommunerna är skyldiga att under alla omständigheter ansvarsfullt sköta sina lagstadgade åligganden. Den taxilag som den föregående regeringen reformerade, gör det inte lätt för kommunerna att sköta åligganden när det gäller färdtjänsten. I och med reformen så har kommunerna tvingats förnya sina färdtjänster.

Inom västra Nyland är vi socialdemokrater bekymrade över den central som håller på att bildas som förmedlar färdtjänsterna i hela västra Nyland för de funktionshindrade. Direktiven för färdtjänsten definieras i de olika kommunerna enligt vad man godkänt i den enskilda kommunen.

Frågans komplexitet kan förklaras med det faktum att Esbos social- och hälsovårdsnämnd flera gånger remitterade ärendet för vidare beredning. Detta föregicks av att föredragande på ett möte drog tillbaka ärendet helt från föredragningslistan. Direktiven redigerades flera gånger men vi socialdemokrater är trots korrigeringarna i förslaget oroliga över förverkligandet av de funktionshindrades rättigheter. Det är också oklart vad förmedlingscentralen kommer att kosta för kommunerna.

Vid behandlingen av ärendet har man inte heller beaktat den nya regeringens regeringsprograms viktiga inlägg om granskningen av taxilagen. Man borde först klarlägga om kommunerna nu gör onödigt arbete ifall taxilagens misstag rättas till och vad som händer med förmedlingscentralen om någon av de kommuner som planerats som avtalspart, säger upp avtalet och avstår från anskaffningen. I detta skede nämns varje kommun i offertförfrågan av anskaffningen.

Vi är inte nöjda med situationen trots att vi fick till det godkända direktivet – tack vare socialdemokraternas förtjänst – bland annat en omnämning att färdtjänsten kan under vissa förutsättningar beställas direkt från taxichauffören. Därför borde de funktionshindrades och kommunernas farhågor ha behandlats grundligt innan ärendet gick vidare och därför ha avbrutit behandlingen av ärendet då det fanns motiverade skäl till detta.

Johanna Värmälä SDP, Esbo Olli Lehtonen SDP, Esbo Leila Terkomaa SDP, kommunförbundet Karviainen Petra Baarman SDP, Raseborg Frank Holmlund SDP, Raseborg Sami Letti SDP, Raseborg Maaret Laine SDP, Lojo Jukka Tammi SDP, Kyrkslätt Markus Myllyniemi SDP, Kyrkslätt Katrin Järvinen SDP, Hangö Mari Hedback SDP, Hangö Keijo Tarnanen SDP, Sjundeå Katja Posio SDP, Ingå

Mer läsning