Man borde tala annorlunda om flyttrörelsen

Bild: Mostphotos

På besök i Ekenäs fick jag i min hand tidningen Västra Nyland 23 juli och fick läsa en ledare som propagerade: ”Vi borde tala mer om flyttrörelsen”. Jag menar att man gärna bör tala mer men framför allt annorlunda.

Som finlandssvensk i Sverige tycker jag inte om att man på något sätt skall svartmåla de finlandssvenskar som tagit sig över Ålands hav. Jag förstår väl att finlandssvenska institutioner vill behålla den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Man bör samtidigt medge att den svenskspråkiga befolkningen i Finland är begränsad och därför inte ger utrymme för så stora möjligheter.

Läs också: Vi borde tala mer om flyttrörelsen

Underlaget för utbildning och arbetsmarknad är begränsad även underlaget för finlandssvenskt kulturutbud. Eftersom de svenskspråkiga i Finland har ett stort svenskspråkigt område i sin geografiska närhet är de resurser som Sverige erbjuder en stor tillgång.

Ledaren använder inte ordet "svikare" om finlandssvenskarna i Sverige eftersom varje finlandssvensk som flyttat utomlands undergräver finlandssvenskarnas ställning i Finland. Andemeningen finns ändå där. Ledaren tar upp frågan hur man kunde få finlandssvenskar i Sverige att flytta tillbaka. Likaså lanserar ledarskribenten tanken att rikssvenskar skall flytta till Finland. Man kan erbjuda en svenskspråkig miljö exempelvis i västra Nyland men då måste man nog jobba långsiktigt.

Vi som bott en längre tid i Sverige upplever som en stor brist att gemene man i Sverige inte begriper att det finns svenskspråkiga i Finland. När ordet "finlandssvenskar" dyker upp tror många här att det handlar om försvenskade finskspråkiga, alltså sådana som bör kallas sverigefinnar. En majoritet av dem som varit finskspråkiga och emigrerat kan inte längre finska. Den svenska skolan och den allmänna attityden att invandrare "skall bli svenskar" har gjort att de bytt språk. Finskan är i dag klassat som minoritetsspråk i Sverige men det har inte gjort någon större skillnad.

Jag har under många år varit verksam inom föreningen "Finlandssvenskar i Uppsala". Vi som verkar för att samla finlandssvenskar här i Sverige bygger inte vårt arbete på att kämpa mot finskan. Man kan inte här samla finlandssvenskar på samma sätt som i Finland. Det är vår särskilda svenska kultur som kan samla oss. Vi försöker medvetet visa upp sådant som hör ihop med den finlandssvenska kulturen men det är svårt. Vi stöter på problemet att många finlandssvenskar här inte förstår att värdesätta sin speciella kulturtillhörighet.

Sverige är ett mångkulturellt land men folk är i allmänhet inte vana att se skillnaderna mellan olika skiftningar i svenskspråkig kultur. Vi som är finlandssvenskar i Sverige kan få ett visst stöd om finlandssvenskarna i Finland profilerar sig bättre. Om man i Finland vill locka finlandssvenskar och andra svenskspråkiga härifrån till Finland bör man bättre visa upp det som brukar kallas "finlandssvenskhet". Endast en hänvisning till befolkningsstatistik är inte intressant. Och om man klandrar dem som flyttat från Finland då kommer säkert många finlandssvenskar här att avvisa försöken att få oss tillbaka.

Rabbe Sandell medlem i "Finlandssvenskar i Uppsala"