Målningen finns inte på ytan

Miikka Vaskola, som är aktuell med utställningen Beyond på Helsinki Contemporary, vill avbilda människan på ett mer mångfasetterat sätt. Det sker bland annat med att ljus och skugga byter plats.

Porträtten på utställningen visar flera sidor av den avporträtterade personen i en och samma bild. I porträtten som Miikka Vaskola ritar med bläck, kol och krita har ljus och skugga bytt plats så att betraktaren med blotta ögat ser bilden i negativ.

Då man ser på verken genom en telefon eller surfplatta där färgerna ställts in så att de är negativa framträder en ny, positiv bild. Personen på porträttet ser då helt annorlunda ut.

I sin konst ifrågasätter Miikka Vaskola vårt sätt att se på bilder och vill att vi reflekterar över att verkligheten inte är endimensionell, eller ens entydig.

Människor har flera än en sida, konstaterar han.

Med sin metod att måla en negativ bild som kan förvandlas till en positiv framträder olika sidor utan att någonting lagts till eller tagits ifrån originalet.

Att se bakom ytan

Miikka Vaskola understryker att målningen inte finns på ytan utan bakom eller bortom den. I porträttmåleriet är den metod han använder ett konkret sätt att peka på olika dimensioner.

En fingervisning om att en bild blir mångdimensionell först när vi ser bakom ytan ger även utställningsnamnet Beyond, där serien porträtt av anonyma personer kallas Oneself as Another.

Men också när Vaskola målar landskap är det andra dimensioner än de som utgör kollektiva överenskommelser om verkligheten som han förmedlar.

Utgår från traditioner

Vaskola utgår i sitt målande från porträtt- och landskapsmåleriets tradition, men samtidigt handlar hans måleri om att förnya.

– Landskapsmåleriet tradition är stark i Norden, men den har i någon mån stagnerat. Det är med andra ord ett krävande område.

Vaskola säger att han är påverkad av de kust- och havslandskap han bott vid, både i Helsingfors och för tillfället i Ekenäs.

Dessutom är landskap någonting han helt enkelt tycker om att måla. Det finns en känsla av ändlöshet i himlar och hav där man ställs inför livets grundfrågor.

Tidsaspekten och den gäckande horisontlinjen, som aldrig låter sig fångas utan alltid glider undan, är andra orsaker till hans fascination.

På utställningen Beyond bildar landskapsmålningarna en helhet i serien Night Sky

Bestämd arbetsrytm

Miika Vaskola jobbar ofta i sjok, till exempel så att han målar i tre år och sedan har en period med utställningar på olika håll.

Just nu är han inne i en sådan utgående period som innebär både utställningar och offentliga samtal. Det är inte länge sedan han ställde ut i Stockholm och Moskva, och snart väntar Köpenhamn. Genast efter utställningen i Helsingfors ska han delta i en samlingsutställning som öppnas på Emma i Esbo den 11 april. Den pågår ända till januari nästa år.

En arbetsrytm av det här slaget ger möjlighet till koncentration. När han visar runt i ateljén i Ekenäs konstaterar han att det är ytterst sällan det väl tilltagna rummet ser ut som det gör just nu när nästan alla arbeten är på utställningar.

Enstaka frånvända dukar i stort format lutar mot väggarna. Vanligtvis är ateljén ganska full.

Kontinuitet

När en ny målningsperiod tar vid är den vanligen en fortsättning på den föregående. Det är inga tvära tematiska kast utan kontinuitet. Så är också den aktuella utställningen en fortsättning på hans breda separatutställning i Åbo konstmuseum 2016.

I Ekenäs njuter han av boendet i Villa Snäcksund där sambon Heidi Lampenius är stipendiat under en treårsperiod. I övrigt ser livet i Ekenäs ut som överallt annanstans: Barn förs till dagvård och därefter gäller det att arbeta.

Miikka Vaskola är utexaminerad från Bildkonstakademin och är mest känd för sina monumentala målningar som förenar abstrakta landskap med figurativa gestalter.

Profil

Miikka Vaskola, född 1975.

Bor och arbetar i Ekenäs.

Aktuell med utställningen Beyond på Helsinki Contemporary som pågår till 4 mars.