Målet är säkrare jobb under ytan

Snart inleds utbildning av forskningsdykare på Tvärminne zoologiska station. Här hanterar Mats Westerbom en undervattenskamera. Bild: Alf Norkko

Helsingfors universitet börjar utbilda forskningsdykare med Tvärminne zoologiska station som bas. Det är snart tio år sedan liknande kurser hölls i Finland.

Tvärminne zoologiska station bryter mark igen. Snart kommer Helsingfors universitet att börja ordna utbildning i forskningsdykning på stationen.– Vi siktar på att den första kursen kan hållas på höste...