Målet är en ny avfallsstation i Horsbäck redan om ett år

Bild: Lina Enlund

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg godkände i februari det kommunalt ägda avfallsbolaget Rosk'n Rolls ansökan om miljötillstånd för en ny avfallsstation i Horsbäck. Om allt går planenligt är den klar om ett år.

Än är marken vit av snö, men snart börjar byggarbetena vid Mästarvägen i Horsbäck i Raseborg. Det kommunalt ägda avfallsbolaget Rosk'n Roll ska anlägga en ny avfallsstation här.– Vi fick miljötillstån...