Lyssna på myndigheterna

Bild: VN-ARKIV

Regionförvaltningsverket uppmanar Raseborg att följa lagen om skoltransport. Staden vägrar, man väntar hellre på domstolens beslut.

I Raseborg är trebarnsfamiljen Karlsson i Öby missnöjd med hur staden ordnar, eller egentligen inte ordnar, skolskjutsarna för barnen som går i tre olika skolor.Familjen har anfört klagomål till regio...