Lyfter upp kulturen - instiftar nytt pris

Sjundeå kommun börjar uppmärksamma kultursektorn med ett årligt pris.

Hittills har kommunen bara premierat idrottare i kommunen medan kulturaktörer inte har belönats. SDP och Vänsterförbundet lämnade in en fullmäktigemotion om frågan vid fullmäktigemötet i april. På onsdag ska bildningsnämnden enligt förslag slå fast principerna för kommunens kulturpris.

Enligt förslaget i bildningsnämnden ska kulturpriset delas ut för en särskild satsning inom kulturen och konsten i Sjundeå under det gångna året eller för ett långfristigt arbete för kulturen i Sjundeå. Det kan delas ut till en person, en grupp eller ett samfund. Priset ska delas ut på Sjundeådagen i september.

Mer läsning