Lux Musicae står vid ett vägskäl – arrangörerna vill kritiskt granska behovet av festivalen

Återvänder. Violinisten Isabelle van Keulen uppträder gärna i Sjundeå på nytt. Bild: MAIKE HELBIG

Musikfestivalen Lux Musicae firar sina tjugo år med en tillbakablick. Samtidigt ska festivalens framtid omprövas. – Vi vill öppet diskutera varför vi ordnar festivalen och om det är värt att fortsätta, säger Arja Alho.

Novembermörkret lyses för tjugonde gången upp av en serie högklassiga konserter i Sjundeå kyrka och Sjundby slott. I år fyller Lux Musicae tjugo år, och firar med temat Minnets stigar.– Vi ville på nå...