Lunchlåda för skoleleverna

Bild: Ksf Media-ARKIV

Matserveringen i skolor och daghem i Raseborg påverkas av JHL:s strejk under måndagen och tisdagen.

På grund av JHL:s strejk bland kosthållspersonalen påverkas skolornas möjlighet att servera eleverna lunch. Vissa skolor har kökspersonal på plats, en del skolor är helt utan.

Vårdnadshavarna uppmanas att packa med matsäck åt eleven till skolan. Det finns inte möjlighet att värma maten i skolorna.

I följande skolor serveras ingen lunch under måndag och tisdag: Bromarv skola, Ekenäs högstadieskola, Ekenäs gymnasium, Höjdens skola, Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium, Katarinaskolan, Pojo kyrkoby skola, Seminarieskolan, Snappertuna skola, Västerby skola, Österby skola.

Daghem

Också på daghemmen strejkar kosthållspersonalen. Även här uppmanas föräldrarna att servera barnen morgonmål hemma. På de daghem som inte serverar lunch uppmanas föräldrarna att göra matsäck åt barnet.

Vissa daghem har kökspersonal på plats som vanligt, en del daghem får lunch men serveringen sköts av personal inom småbarnspedagogiken, en del daghem är helt utan varm lunch.

De barn som har allergier måste ha med sig mat för alla måltider hemifrån, eftersom staden inte kan garantera att barnen får specialdiet då kosthållspersonalen inte är jobb.

Följande daghem får ingen lunch serverad under måndag och tisdag:

Solglimtens daghem, Rasebo daghem, Sandbo daghem, Labyrintens daghem, Solbacka daghem, Mustion päiväkoti, Billnäs daghem, Klockars/Kila daghem.

Följande daghem får lunch men utdelning av maten sköts av personalen inom småbarnspedagogik/ undantagsarrangemang:

Österbo daghem, Vesterbo daghem, Österby och Vesterby förskola, Skogsgläntan, Langansböle daghem, Kila daghem, Mäntykoto daghem, Bromarv daghem, Snicknäs daghem.

Följande enheter fungerar nästan som vanligt:

Mäntykoto/ Röllit förskola, Båssaboda daghem, Björkebo daghem, Snappertuna förskola, Tunabo daghem, Nalle gruppfamiljedaghem, Lövkulla gruppfamiljedaghem, Bäljars gruppfamiljedaghem, Viljonkat/ Kiilan päiväkoti (Fix-huset), Svartå daghem och förskola, Pojo daghem, Fiskarin päiväkoti.

Äldreomsorgen fungerar

Inom äldreomsorgen funderar matserveringen normalt men det kan förekomma förändringar i matlistorna.

Bollhallar och simhallen


Även städpersonalen och fastighetspersonalen strejkar. Därför hålls Ekenäs simhall, Ekenäs bollhall och Karis idrottshall stängda under måndag och tisdag. Alla inneträningsturer och ledda timmar är inhiberade av säkerhetsskäl.

Mer läsning