Luktproblemen i Sunnanvik ingen bra reklam för Sjundeå

Sammanfattat kan man konstatera att tekniska kansliet och kommunens beslutsfattare inte vill lösa avloppsproblemen bestående på grund av pengar. Kommunen har valt ”lappa och limma”-linjen.

Jag vill kommentera Sjundeå tekniska direktör Markus Moisios uttalanden om luktproblemen på Snarsvägen i Sjundeå.

Moisio säger att problemen har uppstått först hösten 2018. Det stämmer inte. Problemen har funnits på vägområdet i över tjugo år. Vi har bott i Sunnanvik från 1999 och avloppsgasen har luktat ända från början.

Moisio säger att någonting måste ha hänt för att systemet började lukta hösten 2018. Men systemet har luktat före och efter hösten 2018. Det enda som har hänt hösten 2018 är att kommunen har ersatt en gammal betongbrunn med en plastbrunn.

Kommunen har första gången offentligt erkänt luktproblemen i januari 2019 fast kommunen har blivit informerad om saken redan 2017. Ansvaret att granska luktproblem hör till kommunen, men hittills har kommunen inte visat några protokoll på mätningar av gashalt.

Moisio lyfter fram att man måste se på kommunens ekonomi. Kommunens tekniska direktör har ställt pengar framför invånarnas hälsa och en trygg omgivning antingen medvetet eller som en följd av politiska styrning.

Orsaken till problemet är självklar: Kommunens tryckavloppsrör har en gång i tiden byggts så att det slutar vid brunnen vid Snarsvägen och fortsätter därifrån som ett självfallsavlopp till pumpstationen vid stamväg 51. Den här konstruktionen har ingen annan förklaring än att kommunen har velat vädra avloppsgasen in i Sunnanviks skogar och på detta sätt minska lukterna vid pumpstationen. På det här sättet har tryckavloppsröret byggts med en moraliskt tvivelaktig metod.

I samband med planeringen av Snarsvägen borde man ha tagit bort brunnen och kopplat ihop rören till en obruten linje mellan pumpstationerna. Ett lokalt sidoavlopp med koppling till det gamla självfallsavloppet kunde ha blivit kvar.

Lösningen på hela problemet har blivit presenterad av en expert som kommunen själv valt, Ramboll, i början av 2019: tryckavloppet förlängs med ett nytt tryckrör ända till pumpstationen vid stamvägen och det gamla självfallsavloppet blir utbrottsavlopp till Snarsvägens lokalavlopp. Den här lösningen skulle lösa alla avloppsproblemen i Snarsvägens område.

Rambolls plan kostade över 5 000 euro. Samma plan hade presenterats gratis av kommunens invånare för tekniska direktören redan i december 2019.

Moisio säger också att den nu planerade åtgärden inte hindrar att avloppet i ett senare skede görs om till ett tryckavlopp. Även han tycks förstå att ett tryckavlopp är den lösning som löser alla problemen på vägområdet. Han säger också att det finns motsvarande system hur mycket som helst i Finland, och att de fungerar luktfritt. Det hjälper inte Snarsvägens invånare och fastighetsägare att "motsvarande" system fungerar någonstans. På Snarsvägen luktar det.

Sammanfattat kan man konstatera att tekniska kansliet och kommunens beslutsfattare inte vill lösa avloppsproblemen bestående på grund av pengar. Kommunen har valt "lappa och limma"-linjen. Det är lätt att underskatta problem och få dåliga lösningar.

Sjundeå kommun gör reklam om Sunnanvik som ett "invånarvänligt och naturskönt område" att bo på. På Snarsvägens område finns det fyra enfamiljshus som man lagt på is i väntan på kommunens åtgärder. Kommunen försöker locka nya invånare till kommunen för att få skattebetalare. Den här avloppsepisoden tjänar inte den målsättningen.

Hannu Suominen, Sjundeå

Mer läsning