Luktproblemen fortsätter – invånare kräver tryckavlopp

Invånarna vid Snarsvägen i Sjundeå klagar fortfarande över avloppslukt, trots att kommunen tätat avloppsbrunnarna. Tekniska nämnden vill att kommunen gör allt man kan för att åtgärda problemen.

Före sitt möte i tisdags samlades tekniska nämnden i Sjundeå vid Snarsvägen för att bilda sig en uppfattning om problemen med avloppslukten.

– Vi kände faktiskt att det kom lukt från brunnarna som är åtgärdade, och två mätare visade också på lukt från dem, säger tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP).

Invånarna vid vägen har klagat på avloppslukt och yrkar på att avloppet görs om till tryckavlopp. Kommunen kommer nu att flytta avloppsledningen, eftersom man noterat att den är byggd på privat mark. Nu ska kommunen ytterligare anlita en utomstående expert för att mäta lukten. Dessutom ska den entreprenör som tätat brunnarna kontrollera dem för att se att inget fel har uppstått i tätningarna.

– Nämnden var överens om att vi måste göra allt vi kan för att råda bot på problemet. Det är ändå fråga om så pass många invånare längs vägen, säger Dahlqvist.

Mer läsning