Luke: Sälstammarna i Östersjön fortsätter att växa

Under flyginventeringen av gråsäl i Östersjön 2019 noterade man cirka 38 000 gråsälar. Bild: Mostphotos

Östersjöns gråsälsstam har vuxit med ungefär 5 procent per år från början av 2000-talet.

Under flyginventeringen av gråsäl i Östersjön 2019 noterade man cirka 38 000 gråsälar. Det uppger Naturresursinstitutet (Luke) i ett pressmeddelande.

Antalet gråsälar har under flera år uppgått till cirka 30 000. Ökningen kan dels bero på en tillväxt av stammen, men även på de goda förhållanden som inventeringen gjordes under.

Från början av 2000-talet har Östersjöns gråsälsstam vuxit med cirka 5 procent per år. Störst har tillväxten varit i södra Östersjön. Det beror huvudsakligen på ett tillskott av gråsäl från andra områden.

14 200 i Finlands havsområde

Av de noterade gråsälarna fanns 14 200 i Finlands havsområde. Vid inventeringstiden beräknades att drygt 12 800 vikare fanns på isarna i Bottenviken.

Beräkningsresultatet representerar minimimängden gråsälar; en del av sälarna är alltid utanför inventeringen. Skillnaderna i de årliga beräkningsresultaten avspeglar därför inte direkt förändringar i stammens storlek.