Lugnet och naturen värdesätts

Gillar läget. Jooa Knaapinen, Melker Amper, Stella Soramäki, Antonia Berlin och Rosanna Björklöf uppskattar lugnet och naturen i Finland. Bild: Lina Enlund

Eleverna i Pojo kyrkoby skola uppskattar att vi lever i ett fredligt land. Också skolan i Finland får gott betyg.

De oförstörda miljöerna hör till de bästa sakerna i Finland. Det säger Jooa Knaapinen som går i årskurs sex i Pojo kyrkoby skola.

– Vi har en fin natur och det är bra, säger Jooa Knaapinen som gärna rör sig i skog och mark.

Ett besök i den svenska skolan i kyrkbyn i Pojo resulterar i värdefulla tankar om vårt 100-årsjubilerande land. Eleverna berättar gärna vad de tycker är fint med landet, och de rena miljöerna hör till de saker som också sjätteklassaren Stella Soramäki samt Rosanna Björklöf och Antonia Berlin i årskurs fem lyfter fram.

Mest hyggligt folk

– Vi har fina badstränder i Finland och det finns bra platser att fiska på. Vi har också bra skolor, säger Rosanna Björklöf som också konstaterar att de flesta invånare är hyggliga och att det inte finns så många tjuvar och annat ohederligt folk i landet.

Antonia Berlin säger att de flesta finländare är på gott humör.

– Vi har ganska ren luft i Finland och här finns mycket natur och många djur.

– Det är tur att vi varit självständiga så här länge, konstaterar hon.

Stella Soramäki uppskattar lugnet och att fred råder. Hon sätter också stort värde på skolan.

– Det finns andra länder där man inte får gå i skola.

Freden och skolan lyfts fram också av femteklassaren Melker Amper, som även uppskattar att vi får bra mat i Finland – både i skolan och allmänt.

Många tankar

Liknande tankar och önskemål kommer fram på de affischer där eleverna fått skriva hur de ser på framtiden och vad de är tacksamma över.

Många vill visa sin uppskattning över självständigheten och att det är fred. Finland är ett bra hemland, konstaterar en av eleverna.

Tacksamhet uttrycks också över att vi har många djurarter, samt en önskan att de bevaras.

Önskemål riktas även lokalt. Skolan ska få bli kvar och detsamma gäller för Gumnäs festområde.

Gemensamt program

Självständighetsjubileet har uppmärksammats på olika sätt i skolan under året. På våren hölls workshopar tillsammans med den intilliggande finska skolan och då ordnades även program ute i naturen.

På hösten begav sig de två skolorna till Gumnäs för en gemensam picknick. Det skedde 100 dagar innan den egentliga självständighetsdagen.

Skolan har också hunnit med ett besök i museet i Skarpkulla under ledning av Gretel Johansson, som är tidigare kommundirektör i Pojo.

Fest på lördag

Skolans julfest på lördag blir samtidigt en självständighetsfest. Gästerna bjuds på en lätt lunch, som eleverna varit med om att förbereda under ledning av Marianne Wennerström-Lindgren som är kökshjälp i skolan.

– Barnen hjälper till med att rulla köttbullar och baka karelska piroger, säger Jennie Ahtola som är skolans rektor.

För hennes del blir festen ett avsked. Vid årsskiftet tar hon vid som rektor för Höjdens skola i Tenala.

I sitt anförande under festen kommer hon att ha hjälp av de tankar som eleverna skrivit på affischerna. På det sättet blir det ett gemensamt tal, säger hon.

Hur lyder din egen hälsning till jubilaren Finland?

– Jag hoppas du är friskare än i dag, att du har ett leende på läpparna och glimten i ögat.

Jennie Ahtola säger att hon tänker på ett välmående och inkluderande samhälle.

– Flaggan i topp. Vi ska vara stolta över vårt land!