Lugnet är eftertraktat

Viss standard krävs. Ilse Klockars säger att besökarna är beredda att betala för god service, men att de också förväntar sig god kvalitet. Bild: Jannica Luoto

Turisterna värdesätter upplevelser och genuina miljöer. De är också prismedvetna.

– Naturen står högt i kurs i dag. Många söker lugn och ro, säger Ilse Klockars som är marknadsföringssekreterare på turistbyrån i Hangö.

Stillheten och olika former av aktivitet kring välbefinnande är saker som fått allt större utrymme inom turismen under det senaste decenniet. Naturmål, historiska sevärdheter och genuina miljöer ligger i tiden, säger Klockars och konstaterar att Hangö har det väldigt väl förspänt i det avseendet.

– Vi har det mesta färdigt, säger hon och konstaterar att staden inte behöver bygga upp turistattraktioner ur intet.

Badhusparken, vattentornet och De fyra vindarnas hus hör till de mål som behållit sin stora dragningskraft, liksom fyrön Bengtskär som år efter år lockar stora mängder med besökare.

– Skärgårdsturerna överlag är populära, säger Ilse Klockars och berättar att också Tulluddens naturstig snabbt fann sin givna plats bland utflyktsmålen.

För få rum sommartid

Klockars säger att omsättningen ökar inom turismen i Hangö.

– Besökarna är beredda att betala för god service, men de förväntar sig också kvalitet. Folk är prismedvetna.

I fjol bokfördes drygt 45 000 övernattningar i staden och av dessa stod de inhemska besökarna för 40 500.

Grovt räknat kan man säga att de utländska turisterna utgör en tiondel av dem som övernattar i Hangö. Klockars poängterar att de som bor till exempel i husbil på annat ställe än på ett campingområde inte ingår i siffrorna, som baserar sig på registrerade övernattningar.

I juli kulminerar turistsäsongen och då räcker inkvarteringskapaciteten inte till i Hangö.

– Efterfrågan är större än utbudet.

Kompletterar varandra

Ilse Klockars säger att Hangö har ett väldigt gott samarbete med Raseborg inom turismen. Hon tycker att de två städerna erbjuder en fin helhet som omfattar allt från hav, stränder och villamiljöer till landsbygd med lokalproducerade varor.

– Vi kompletterar varandra på ett förträffligt sätt.