Lovisa föräldraråd startar

Aktiva föräldrar anser att beslutet att spara byskolorna i Lovisa och utveckla byarnas stad behöver aktivt stöd över språk-, by- och partigränser. Nu grundas ett föräldraråd.