Lov att riva gamla sjöbevakningsstationen på Baggö gavs

På Baggö i Ekenäs får den gamla sjöbevakningsstationen rivas. Bild: VN-arkiv/Niclas Erlin

Följande lov har beviljats av byggnadstillsyningsmän, tillståndsarkitekter och fasadsynemän:

På Sparvägen 14 i Fiskars får ett garage och ett växthus byggas, samt utföras ändringar på fasaden.

På Drömstrandsvägen 142 i Tenala får en ny strandbastu byggas.

På Skräddarbölevägen 43 i Ekenäsfår en befintlig terrass glasas in.

På Stenkärrsvägen 15 i Svartå får en ekonomibyggnad byggas.

På Fornstrandsgatan 3 i Karis har lov för ett bostadshus, en ekonomibyggnad samt jordvärmehål beviljats.

På Kungsvägen 166b i Tenala får en fritidsbyggnad byggas.

På Kroggårdsvägen 8 i Karis får en inglasad veranda byggas på ett befintligt bostadshus. Den gamla verandan rivs. En ny terrass med får också byggas vid samma hus.

På Bergviksgränd 7 i Ekenäs har lov beviljats för en ekonomibyggnad/garage.

På Teknikervägen 17 i Horsbäck får ett nytt tak för avfallskärl byggas.

På Ingenjörsvägen 6 i Horsbäck får en port samt staket runt tomten anläggas.

På Degergård, Stora Lappö, Ekenäs får ett bostadshus byggas till.

På Västanbyvägen 11 i Horsbäck får en del av byggnadens användningsändamål ändras från kafé till konditori.

På Orrgränd 2 i Karis får 27 balkonger rivas och ersättas med lika stora balkonger av metall som förses med glas.

På Prästängsgatan 9 i Ekenäs får en balkong förses med glas.

På Kungsgatan 11 i Ekenäs får fastighetens fönster och dörrar mot innergården och Kungsgatan förnyas.

På Sälgvägen 8 i Svartå får ett nytt lider byggas.

På Svedjekullavägen 65a i Tenala får ett bostadshus byggas till, detta lov ersätter ett tidigare lov från 2016.

På Andersvägen 16 i Bollsta får ett bostadshus byggas, lovet ersätter ett tidigare lov från 2006.

På Laxtorpsvägen 165 i Ekenäs får en ekonomibyggnad byggas, lovet ersätter ett lov från i fjol.

På Krokbyvägen 315 i Tenala får en ekonomibyggnad byggas till.

På Lönndalsvägen 25 i Ekenäs får en ny bastubyggnad byggas, samt jordvärmebrunn och ett nytt vattensystem anläggas.

På Åsändavägen 3 i Karis får ett 1,5 meter högt trästaket byggas på tre sidor av tomten.

På Fårsjögränden 14 i Bollsta har lov beviljats för tillbyggnad av befintligt lider samt för ett skyddstak.

På Nitlax Lackisår i Ekenäs har bygglovet förlängts för slutförande av byggnadsarbeten.

På Båssakärrsvägen 10 i Ekenäs får ett lusthus på 9,9 kvadratmeter byggas.

På Vättlaxvikvägen 158 i Bromarv får en ny gäststuga med täckt terrass byggas.

På Bodasvängen 38 i Ekenäs får en ekonomibyggnad byggas.

På Riskilsvägen 199 i Ekenäs får en ny bastubyggnad bryggas och en ny brygga samt ett nytt avloppsvattensystem anläggas.

På Stabsgatan 24 i Karis får ett bostadshus rivas.

På Ringlabrovägen 190 i Karis har lov beviljats för att nedmontera en fodersilo och ansluta utrymmet till en foderlada, lov för en tillbyggnad på 25 kvadratmeter har också beviljats.

På Odongränd 3 i Ekenäs får staket byggas.

På Hajvägen 13 i Snappertuna har lov beviljats för en ekonomibyggnad på 28 kvadratmeter.

På Östanbergsholmen i Ekenäs får en ekonomibyggnad byggas.

På Prästvägen 3 i Tenala får ett biltak byggas.

På Malmgränd 2 i Karis får en tillfällig (5 år) tillbyggnad byggas på en affärsbyggnad.

På Rörsbyvägen 102c i Tenala förlängs giltighetstiden för ett bygglov för slutförande av byggnadsarbeten.

På Baggövägen 1287 i Ekenäs får den gamla sjöbevakningsstationen rivas, jämte ett bostadshus, ett vattenförråd samt ett skyddstak vid stranden.

På Skogsvaktarvägen 54 i Skuru i Pojo förlängs giltighetstiden för bygglov för slutförande av byggnadsarbeten

Lov för installation av solpaneler har beviljats vid Brödtorpvägen 191a i Skuru i Pojo.

På Kummeludden 19 i Ekenäs får en 19 kvadratmeter stor pontonbrygga anläggas.

På Kapellvägen 1 i Skuru i Pojo får bårhuset "Morte" rivas.

Vid Porssjövägen 203 i Karis får en lekstuga byggas.

Vid Gränsvägen 59 i Skuru får ett 7 kvadratmeters förråd och ett tak byggas.

På Rågö Strandväg 83 i Snappertuna får en gammal fritidsbostad och ett gammalt lider rivas. Tillstånd för att bygga en ny fritidsbostad och en bastu har också beviljats.

På Kälahultsvägen 65a i Snappertuna får en bastubyggnad byggas.

På Elisabetsgatan 14 i Karis får ett grilltak byggas.

På Bjärnåvägen 610 i Tenala får en ekonomibyggnad byggas.

Vid Klevenvägen 92 i Svartå har tillstånd beviljats för rivning av ett gammalt hus, samt för byggande av en ersättande sommarstuga på platsen.

På Vättlaxvägen 156 i Bromarv har lov beviljats för ett förråd på 10 kvadratmeter.