Novia får donationer

Donationen överräcktes av Albert Ehrnrooth, styrelsemedlem i Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse. På bilden Örjan Andersson och Albert Ehrnrooth. Bild: SPT/Juha Nurmi

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse donerar 100 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Donationen riktas till studier i naturbruk och miljö. Också lokala Ekenäs Energi ger pengar åt skolan,

– Naturbruks- och miljöområdet som är ett av stiftelsens fokusområden. Agrologutbildning är viktig med tanke på att också i framtiden säkerställa svenskspråkig service och kunskap inom bioekonomi, säger styrelseordförande Georg Ehrnrooth i ett pressmeddelande.

Högskolans utbildningsalternativ inom naturbruk och miljöområdet finns i Raseborg. Där utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer på svenska, samt miljöplanerare på engelska.

Studerande kommer från hela Svenskfinland. Den engelskspråkiga utbildningen har för tillfället studerande av 15 olika nationaliteter. Vid enheten i Raseborg bedrivs därtill omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området bioekonomi, med cirka 20 anställda.

– Vi värdesätter högt Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses stöd till Novia. Donationen hjälper oss att utveckla utbildningen och forskningen inom området naturbruk och miljö. Den lyfter också fram områdets betydelse, säger rektor Örjan Andersson.

Utbildningen till agrolog bygger på högre lantbruksutbildning, naturvetenskap och studier i hållbarhetsprinciper. Skogsbruksingenjörerna placerar sig ofta inom förvaltning eller skogsskötsel.

Lokalt bolag

Också Ekenäs Energi överräcker en donation på 20 000 euro till Yrkeshögskolan Novia.

- Vårt bolag arbetar för hela den västnyländska regionens livskraft och vi vill prioritera den lokala förankringen i det vi gör.Vi tror på att utveckla energiproduktion som grundar sig på lokala och förnybara energikällor. I den helheten är utbildning och kompetens mycket viktiga, både för regionen och för oss, säger Frank Hoverfelt, vd på Ekenäs Energi.