Lös järnvägsproblemen med regionalt bolag

Det är kanske alltför riskabelt att tro på att entimmeståget aldrig kommer. Samhällsekonomiska investeringar fattas inte alltid på samhällsekonomiska grunder.

Järnvägar löser inte alla problem. Det visste säkert Ekenäsföretagaren Frithiof Hultman när han i början av 1860-talet började propagera för en järnväg till västra Nyland. Men att en järnväg skulle lö...