Lördagens coronasiffra är 263 – incidensen fortsätter sjunka

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar på lördagen om 263 nya fall av covid-19. Bild: Sofie Fogde/SPT

Antalet nya coronafall hålls fortsättningsvis på en lägre nivå än tidigare under våren.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 263 nya coronafall på lördagen. Det innebär att sammanlagt 85 607 personer i landet testats positivt sedan epidemins början.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är nu 71. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 119. Incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 120, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 117 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 22.

Finlands coronarelaterade dödssiffra är enligt fredagens siffror 903.

På sjukhus runtom i landet vårdas enligt fredagens siffror 132 coronapatienter. Av dem behöver 31 intensivvård.

Hittills har 1 474 441 personer i landet har fått sin första dos av vaccinet, vilket motsvarar omkring 26,4 procent av landets befolkning. 147 069 personer har fått också den andra dosen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.