Lönnebergas tak ett steg närmare reparation

Bild: Johanna Lemström

Kommunstyrelsen i Ingå föreslår för kommunfullmäktige att det beviljas ett investeringsanslag på 80 000 euro för att reparera taket på den äldre delen av äldreboendet Lönneberga.

Avsikten var att reparera Lönnebergas tak redan i fjol. Taktäckarna och en del av takstolarna på en tillbyggnad från 1990 är svårt fuktskadade och murkna. Felaktigt installerade snöhinder vid byggnadsskedet har gjort att vatten trängt in under plåttaket.

Kommunstyrelsen uppmanar därtill samhällstekniska nämnden att granska hela investeringsbudgeten för 2016 med beaktande av att alla planerade investeringsprojekt under 2015 inte förverkligades.

Mer läsning