Lokala museer behöver nya krafter

Specialsamlingar. Butiksmuseet på Storö i Ingå skärgård hör till specialmuseerna i Västnyland.Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Många lokala museer kämpar med sviktande arbetskraft och knappa resurser. Finlands hembygdsförbund hoppas på en större kommunal insats för bevarandet av den lokala historien.