Lojoskola har dålig inomhusluft, Ingå förordar ny byggnad

En helt ny byggnad är det bästa alternativet för Järenfeltin koulu i Lojo, där Ingås finskspråkiga ungdomar går i högstadiet. Skolbyggnaden har problem med inomhusluften.

Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå förordar att Lojo stad bygger en helt ny byggnad för Järnefeltin koulu. Nämnden tog ställning till tre förslag som Lojo stad har tagit fram: grundrenovering av både lågstadie- och högstadiebyggnaderna, grundrenovering av Järnefeltin koulu och utvidgning till en enhetsskola eller en ny byggnad för Järnefeltin koulu.

Enligt de grova kostnadskalkyler som Lojo stad har gjort skulle de två första alternativen kosta ungefär lika mycket, mellan 16 och drygt 17 miljoner euro, medan nybygget beräknas kosta mellan 17 och 19 miljoner. Ingås andel av kostnaderna är inte klar men kommunen betalar enligt elevantal. mellan 65 och 85 Ingåelever går årligen i Järnefeltin koulu.

Ingå deltar också i kostnaderna för tillfälliga skolmoduler men de är inte klarlagda.

Lojo stads serviceproduktionsnämnd röstar för sin del på alternativ två.