Lojo tar över Sjundeås ekonomi

Sjundeå kommun börjar samarbeta med Lojo stad kring stödtjänster för ekonomi och personalförvaltning. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i måndags att godkänna ett intentionsavtal om samarbetet, som ska preciseras noggrannare under processens gång.

Sjundeå har sedan början av år 2014 köpt stödtjänster inom ekonomi- och löneförvaltning av det kommunägda företaget Kunnan Taitoa. Avtalet löper ut i slutet av året och måste sägas upp före slutet av mars. Kommunen har inte varit helt nöjd med samarbetet och har därför sökt alternativa lösningar.

Lojo stad producerar själv de aktuella tjänsterna och har gett ett anbud om samarbete. Ett samarbete med Lojo blir lite billigare för Sjundeå än avtalet med Kunnan Taitoa. På några år beräknas besparingen vara märkbar.