Lojo sade nu definitivt nej till färdcentralen

De taxibilar som hör till den västnyländska färdcentralen känns igen på logon i vitt och lila. Bild: Esbo stad

Stadsstyrelsen i Lojo beslöt i måndags att staden inte godkänner samarbetsavtalet om en gemensam färdcentral för C10-kommunerna. Lojo går således inte med i samarbetet som ska organiseras av Esbo stad.

Esbo hade redan undertecknat färdcentrals- och transportavtalen med Lojos tillstånd, men stadsstyrelsen i Lojo beslöt nu säga upp avtalen. Uppsägningstiden för färdcentralsavtalet är en månad och tre...