Ljuset riktas mot fånglägret i Ekenäs

Sture Lindholm skriver om fånglägret i Dragsvik. Bild: Niclas Erlin

Sture Lindholm skriver om Dragsvik 1918 och efterlyser fler minnen även om lägerpersonalen.

Historikern Sture Lindholm är nu inne på sin femte publikation om inbördeskriget ur västnyländsk horisont.

Boken som Lindholm siktar på att få färdig till sommaren fokuserar på Dragsvik strax efter inbördeskriget och går under arbetsnamnet "Fånglägerhelvetet i Dragsvik – massdöden i Ekenäs 1918".

Den handlar alltså om garnisonsområdets roll som läger för röda fångar och situationen innanför stängslet.

– Jag kan punktera en del felaktiga uppgifter om lägret. Målet är att teckna en så sanningsenlig bild av det som möjligt.

Lägret rätt okänt

Med sin färska bok vill Lindholm fylla en lucka i historieskrivningen. Han berättar att det på svenska utkommit endast en bok om fånglägret, nämligen Jouni Eerolas Ekenäs 1918 som utgavs 1989. På finska har lägret belysts lite mer, men ingalunda mycket, konstaterar han.

– Verksamheten är rätt okänd, säger Lindholm och berättar att lägret i Dragsvik omformades till en tvångsarbetsinrättning hösten 1918.

I sammanhanget kommer Lindholm med ett upprop:

– Den som har uppgifter om fångvaktare och annan personal får gärna ta kontakt.

Många fick anställning i lägret och nu efterlyses bland annat brev, anteckningar och bilder från den tiden.

Uppmärksammade böcker

Under de senaste åren har flera västnylänningar skrivit om de tragiska händelserna 1918.

2015 utkom Anna Lindholms uppmärksammade bok Projekt Ines – fem kvinnor i inbördeskriget 1918, i vilken de dramatiska händelserna belyses bland annat genom Snappertunaborna Ines Nybergs och Josefina Häggs upplevelser.

2015 lade Matias Kaihovirta fram sin doktorsavhandling Oroliga inför framtiden: en studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920, som också utkommit som bok.

För sitt arbete tilldelades Kaihovirta nyligen Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Tidigare i fjol belönades avhandlingen med statsrådet Mauritz Hallbergs pris för främsta vetenskapliga verk utgivet på svenska i Finland 2015.

Mer läsning