Livsfarliga busshållplatser

Busskuren på Ingarskilavägen blåser lätt omkull. Bild: Björn Selenius

"Vilken ”tjänsteman” tar ansvar för en olycka när risken och orsaken varit kända redan i tiotals år?"

På hösten blåste busskuren på Ingarskilavägen omkull. Under flera decennier har samma problem förekommit längs våra vägar. I år sattes en likadan upp, och blåste omkull i första sommarvinden, den ligger fortfarande omkull vid skolstarten.

Man undrar om upphandlarna över huvud taget har kunskap om vad som köps, eller om allt bygger på korruption, släkt- eller vänskapsförhållanden. Konstruktionen är helt felaktig. Tak- och väggstommar i stålrör med plåt och fanerskivor, allting placerat i bakkanten av ett lätt trädäck, som inte är fästat i marken. Tyngdpunkten sitter helt fel. Det sneda taket fungerar som en lyftande flygplansvinge och tillsammans med den kompakta bakväggen bildar de en fallskärm som flyger i väg vid första stormvind.

Busskuren är dessutom livsfarlig. Ett litet barn som sitter på bänken vid ett fall kastas handlöst bakut. Ifall någon tar vindskydd bakom väggen riskerar de att bli klämda under den fallande busskuren. Vilken "tjänsteman" tar ansvar för en olycka när risken och orsaken varit kända redan i tiotals år?

Björn Selenius Ingarskila