Livets mening enligt Joakim Groth och Teater Mars

Oväntat. De oerfarna vandrarna (Max Bremer och Nina Hukkinen) är inte så välförberedda som de själva trott utan överraskas av storm på sin Lapplandsvandring. Bild: Stefan Bremer

Teater Mars nya giv Meningen med livet och andra berättelser är en föreställning baserad på arbetsgruppens samtal, improvisationer och textarbete, efter ett koncept av regissören Joakim Groth som sedan sammanställt och vidareutvecklat texterna. Därför är kanske helhetsintrycket aningen splittrat även om de olika scenerna är löst sammanbundna av vissa gemensamma tema.

Pjäsen behandlar ämnen som kärlek och uppbrott, både mellan partners och föräldrar och barn, arbete och sysselsättningspolitik, ekonomi både på det personliga och samhälleliga planet, miljöfrågor och...