Livet har blivit ännu svårare för Ethel Storsjö

Den enda politiker som på eget initiativ tagit kontakt och intresserat sig för ärendet är Ulf Heimberg.

En månad har gått sedan Ethel Storsjö fick beskedet att hon inte får färdtjänst. Trots att hon inte kan anlita offentliga fortskaffningsmedel anser social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg och klientsektionen att beslutet är rätt.

Storsjö fick inte heller tillgång till hissen som fanns vid hennes yttertrappa. Den monterades bort och förvaras nu i ett hyrt utrymme i Karis.

Klientsektionens ordförande Roger Engblom sade per telefon i fjol att man måste acceptera att när man blir gammal kanske man inte kan gå ut.

Ethel Storsjö är min moster. Därför berörs jag i själ och hjärta av hur illa hon blivit behandlad. Hon beviljades färdtjänst 2017. Den fråntogs henne i fjol. Beslutet överklagades och återremitterades av domstolen till Raseborg. Nu överklagar hennes dotterdotter igen Öbergs och klientsektionens beslut.

"Jag är glad över att vi i Finland har ett tydligt system, att man får och kan överklaga tjänstemännens beslut" svarade klientsektionens medlem Petra Baarman på min förundran över beslutet. Visst är det bra att vi kan överklaga – men borde inte klientsektionen fatta lagenliga beslut?

Engblom skriver att ärendet är sekretessbelagt. Mona Wickström, Öberg och Ragnar Lundqvist svarar inte på meddelanden. Det är en så gott som kompakt tystnad från politiker och tjänstemän.

Den enda politiker som på eget initiativ tagit kontakt och intresserat sig för ärendet är Ulf Heimberg.

Fullmäktigeordförande Linnéa Henriksson svarade att ärendet är sekretessbelagt, men hon vet hur tungt det är att vara närstående till någon som behöver hjälp för att kunna ta sig ut i samhället. Jag bad Henriksson träffa Ethel. Linnéa konstaterade kort att "det är uppenbart att det berör dig djupt. I övrigt finns inget nytt att tillägga". Förtroendevalda har erbjudits att få dokument i ärendet, men det har inte rönt något intresse. Varför vill man inte sätta sig in i ärendet?

Enligt Raseborgs hemsida skall social- och hälsovårdsnämnden övervaka de ansvariga tjänstemännens arbete. Nämndens ordförande och medlemmar kontaktades, men gömmer sig bakom sekretessen.

"Därtill har handikappservicen blivit informerad om att Storsjö ses regelbundet promenera ute i Karis" står det i beslutet. Följeslagaren och rollatorn nämns inte! Det är tungt att känna sig iakttagen av någon i grannskapet, det är ännu en börda för en gammal människa.

Jag har bett beslutsfattare i Raseborgs stad, SFP-riksdagsledamöter och ministrar svara på allmänna frågor, till exempel om de tycker att teståket utfördes på rätt sätt. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skall en verklighetstrogen försöksresa genomföras så att personen går till busshållplatsen och klarar av att stiga in i bussen utan hjälp. Följdes lagen i detta ärende? Brukar man fatta beslut på hörsägen?

Ingen har svarat.

Storsjö utsattes för ett omänskligt busstest. Stadens fysioterapeut sporrade henne aktivt att gå in i bussen och visade henne exakt hur hon skulle göra. Ethel kämpade mödosamt att dra sig upp i bussen med den påföljden att hon nu har omfattande muskelbristningar i axeln. Rörligheten och muskelstyrkan i handen är kraftigt nedsatt och axeln hänger.

Livet har blivit ännu svårare för henne.

Maja Röj Urrutia, Vasa