Litteraturaftonen kliver in i den virtuella världen - sex författarintervjuer publiceras digitalt på lördag

Virtuell litteraturupplevelse. Otto Gabrielsson berättar om sin bok Vildhavre i en digital intervju under årets virtuella litteraturafton i Barösund. Bild: Alison De Mars

Barösunds byaråds årliga litteraturafton är virtuell i år - men formatet känns bekant. Under aftonens gång diskuterar sex finlandssvenska författare sina verk i en serie på förhand inspelade intervjuer.

I stället för att ordna litteraturafton på ungdomsföreningshuset Wallhalla i Barösund har Pauline von Bonsdorff under juni månad intervjuat författare om deras aktuella verk och processen bakom dem....