Liten brand i Svartå

Elden fick fart i ett lampfäste i en byggnad i Svartå i kväll (19.10). Lågorna släcktes innan de spred sig.

Askersvägen uppgavs som adress. Alarmet gick klockan 19.07 och olyckan betecknades då som medelstor brand i byggnad.