Lite ljusare för stormarknad i Läpp

Delgeneralplanen för Läpp gick ett steg vidare i den kommunala manglingen. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

I måndags godkändes delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp i stadsstyrelsen efter omröstning.

I fjol förenade man de tidigare separata planprojekten Horsbäck-Kärrby och Karis västra tätort till en delgeneralplan för att kunna göra upp en enhetlig plan för området mellan Karis och Ekenäs. Detta skulle möjliggöra månsidiga förutsättningar för utveckling av boende och näringsliv.

– Det är en väldigt stor och omfattande delgeneralplan, där det kommit en del nya element in, bland annat stora industritomter, konstaterar stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Den springande punkten under ärendets tidigare behandling, liksom nu, har varit frågan om att möjliggöra en stormarknadsetablering i Läpp. Bland annat Varuboden-Osla som är fastighetsägare på området har visat intresse för att etablera sig där.

Stadens utredningar visar att dagligvaruhandel omfattande 4 000 kvadratmeter kan etablera sig på området utan att det snedvrider handelns servicenät.

Under behandlingen i styrelsen föreslog dock Jan-Mikael Ekholm (SFP) att man sänker kvadratmeterantalet med hälften, det vill säga till 2 000 kvadratmeter. Ekholms förslag stöddes av Linnéa Henriksson (SFP), Kati Sointukangas (De Gröna) och Walls.

– De som stödde ändringsförslaget ansåg att man helst borde försöka koncentrera den typen av handel till centrum av Karis – lite som man lyckats med i Lojo där stormarknaderna är väldigt centralt placerade, säger Walls.

Med beredningen röstade Isabella Alén (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP), Camilla Grundström (SDP), Mats Lagerstam (SDP), Harry Yltävä (VF) och Anita Westerholm (SFP).

Förslaget läggs nu till allmänt påseende.