Lill-Bässen på väg hem till Fiskars

På spåret. Lotta Friberg (fr.v.), Kari Selkälä och Susanna Louneva arbetar för Lill-Bässens återkomst. Bild: Thomas Sundström

Lill-Bässen är på väg tillbaka till Fiskars. Nu renoveras det klassiska ångloket, men det stannar inte vid det. I framtiden planeras också en ny bana i bruksorten.

Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lill-Bässen har en given del i Fiskars historia. Ångloket tillverkades år 1890 i Tyskland av företaget Krauss & Co. I Fiskars inleddes den smalspåriga järnvägen, 750 millimeter, år 1891 och Lill-Bässen var i användning fram till år 1952 då trafiken på den 5,5 kilometer långa järnvägen upphörde.

Men historien om Lill-Bässen var ingalunda slut, och det trots att lilla loket fördes till skrotning. Men det räddades från det ödet år 1958 av Fiskars hembygdsförening och var sedan dess varit en del av Fiskars museums samling – utställt mitt i bruket.

Och nu skrivs ett nytt kapitel då loket i fjol fördes till Jockis (finska Jokioinen) och företaget Höyrywelho där det nu renoveras. Därefter återvänder loket till Fiskars.

– Det här är ju ett speciellt jobb och det finns inte alltför många som är kapabla till det, säger Lotta Friberg, amanuens vid Fiskars museum.

Ny plats …

Tidigare stod loket utomhus i ur och skur, men nu kommer det i samarbete med Fiskarsbolagen att skapa ett ändamålsenligt utrymme i det övre bruket i Fiskars. Det betyder att loket kommer att vara under tak och skyddat av vädrets makter.

– Det här är samtidigt en del i vår vision att utveckla det övre bruket och verksamheten där, säger Kari Selkälä som är fastighetsdirektör vid Fiskarsbolagen.

Enligt den nuvarande planen kommer det renoverade ångloket att returneras till sin hemort år 2019. Det skulle vara mycket lämpligt, med tanke på att det då är 130 år sedan arbetet med den smalspåriga järnvägen mellan Fiskars bruk och Skuru inleddes år 1889.

… och ny bana

På sikt finns det dessutom större planer. Man hoppas nu på en uppdaterad detaljplan för övre bruket och där har också en möjlig sträckning för en museijärnväg – där Lill-Bässen med vagnar kunde köra – tagits i beaktande. Det arbetet skulle i så fall inledas år 2020.

– Det finns många öppna bitar här ännu, men preliminärt talar vi om en sträckning på cirka 1,7 kilometer, säger Selkälä som i det här skedet ännu inte vill spekulera i kostnader för den delen av projektet.

Men oberoende handlar det om stora pengar. Projektets första del – där bland annat restaureringen av loket ingår – beräkna gå på 192 600 euro.

Volontärverksamhet

Finansieringen stöds nu bland annat av diverse fonder och privata bidrag, men också allmänheten kan bidra till restaureringen. En insamling med valfria summor pågår på www.kulttuurilahja.fi fram till den sista oktober.

– Vi får också hjälp från Finlands järnvägsmuseum som stöder projektet genom att dela med sig av sin specialkunskap och Trafikverket som ger råd vad banan och järnvägstrafiken beträffar, säger Lotta Friberg.

Som en del av projektet startar också en volontärverksamhet för att öka delaktigheten.

– Det är svårt att säga hur mycket folk som vi kan få med, men nu i början hoppas jag i alla fall på några. Vi har gjort olika studiebesök, bland annat till Mariefred i Sverige och sett hur man löst frågorna där, säger museipedagog Susanna Louneva.

– Helt konkret är det två typer av människor som behövs – en grupp som kan hjälpa till med det tekniska, och så en grupp som kan bistå besökare och dylikt, säger Friberg.

Stort projekt

För Fiskarsföretagens del är projektet ett viktigt led i att höja profilen för området ytterligare. Samtidigt skyndar man långsamt.

– Vi arbetar på sikt. Det som kanske är litet ovanligt i Raseborg är att det här finns en efterfrågan på mindre bostäder och arbetsutrymmen, det är också något vi måste ta i beaktande, säger Selkälä.

Rent PR-mässigt betyder rimligtvis loket, och banan när den väl kommer, en hel del. Och även om mycket arbete ännu återstår är man nu bokstavligen på väg.

– Man märker att det finns ett intresse för detta, även om Lill-Bässen inte varit i drift på decennier är det anmärkningsvärt hur välkänt loket är. Det har bevarat sin lokala betydelse, säger Lotta Friberg.

Spårbredd: 750 mm.

Tillverkare: Krauss & Co, Tyskland.

Tillverkningsår: 1890.

Tillverkningsnummer: 2517.

I trafik: 1891–1952.

Mer läsning