Lill-Bässen flyttas för renovering

Lill-Bässen användes ännu 1952 och har sedan 1958 varit en omtyckt sevärdhet i Fiskars bruk. Bild: Fiskars museum

Finlands äldsta bevarade smalspåriga ånglok, mera känd som Fiskars Lill-Bässe, kommer att flyttas från Fiskars för reparationsarbeten på måndag klockan 9.

Enligt den nuvarande planen kommer det renoverade ångloket att returneras till sin hemort år 2019, 130 år efter att bässbanan började byggas.

Arbetet med den smalspåriga järnvägen mellan Fiskars bruk och Skuru inleddes år 1889. Lill-Bässen, ångloket som beställdes för järnvägen, tillverkades år 1890 i Tyskland av företaget Krauss & Co. Trafiken på den smalspåriga järnvägen inleddes år 1891 och Lill-Bässen var i användning fram till år 1952 då trafiken på den 5,5 kilometer långa järnvägen upphörde. Lill-Bässen räddades från skrotning år 1958 av Fiskars hembygdsförening och har sedan dess varit en del av Fiskars museums samling.

Lill-Bässens historia anknyter till både vardag och fest i Fiskars bruk. Loket har dragit vagnar med råmaterial för metallindustrin i bruket och fört prisbelönta Fiskarsprodukter ut i världen. Lill-Bässens vagnar var byggda för godstransport men kunde även förses med bänkar för persontransport i samband med utflykter, fester och stora idrottsevenemang.

Lill-Bässen har efter flera år som minnesmärke i Fiskars bruk tagit skada och är nu i behov av reparation för att bevaras för kommande generationer. Det cirka 6 ton tunga loket kommer att lyftas och transporteras av Östermans Alltrans till Höyrywelhos utrymmen i Jokioinen på måndag vid 9-tiden.

Under år 2017 kommer Fiskars hembygdsförening och Fiskars museum att samla medel för att reparera Lill-Bässen. Kostnaderna för att rädda Lill-Bässen har uppskattats till cirka 50 000 euro. Efter renoveringen ställs Lill-Bässen ut i samarbete med Fiskars Fastigheter. Även allmänheten kommer att ha möjlighet att vara med och rädda Lill-Bässen genom gräsrotsfinansiering som inleds våren 2017.

Lill-Bässen

Spårbredd: 750 mm

Tillverkare: Krauss & Co, Tyskland

Tillverkningsår: 1890

Tillverkningsnummer: 2517

I trafik: 1891-1952

Ägare: Fiskars museum / Fiskars hembygdsförening

Budget för renovering: 50 000 euro