Lill-Bässen får stort stöd av Kulturfonden

Främjas. Utvecklingen av museiverksamhet kring det gamla ångloket Lill-Bässen går vidare tack vare ett stort stipendium. Bild: Fiskars museum

En och en halv miljon tillfaller västnyländska samfund, projekt och privatpersoner i vårens utdelning av kulturfonden.

En del av summan delas ut av den regionala nyländska kulturfonden, en del delas ut centralt. Att summan till västra Nyland är så hög beror på stora stipendier till etablerade aktörer som Tvärminne zoologiska station, Västra Nylands folkhögskola, Västnyländska kultursamfundet, yrkesskolan Axxell och stiftelsen Pro Artibus. En del av den stödda verksamheten ordnas på andra orter, till exempel Pro Artibus konstpedagogiska pilotprojekt som beviljats 51 000 euro ordnas i Vasa. De beviljade bidragen statistikförs enligt samfundets hemort.

Bland de största bidragsmottagarna återfinns etablerade regionala kulturaktörer som Hangö teaterträff (60 000 euro), Raseborgs sommarteater (20 000 euro) och musikfestivaler som Faces (20 000 euro), Musik vid havet i Ingå (6 000 euro) och Lux Musicae i Sjundeå (6 000 euro).

Fondpengar stöder Bässen

En av de stora bidragsmottagarna är projektet rädda Bässen, som siktar på att renovera det klassiska ångloket Lill-Bässen i Fiskars. 50 000 euro beviljas projektet, en summa som är helt avgörande för projektet, säger Lotta Friberg, amanuens vid Fiskars museum.

– Det är ju jättekul att vi har fått bidrag! Det visar att vi är på rätt väg med vårt projekt.

Pengarna används till att anställa en projektanställd som ska föra projektet vidare.

– Nu kan vi på riktigt börja planeringen av det nya museikoncept som vi har visioner om och utveckla hela Hammarbackens område.

Ett lämpligt lokstall för Bässen är redan utsett i samarbete med Fiskarsbolagen, och här kommer projektet nu att utveckla en levande lärmiljö.

Väntar på Museiverket

Lill-Bässen själv är nu isärplockad i sina enkla beståndsdelar på Höyryvelho-osakeythiö i Jockis, där det väntar på besked om hur Museiverket förhåller sig till projektets ansökan om pengar för att sätta loket i körskick.

– Nu hänger det på Museiverket. Får vi pengar av dem så kommer vi att sätta loket i kördugligt skick, annars renoveras det så att det är i utställningsskick, säger Friberg.

Under våren jobbar projektet Rädda Bässen ändå vidare på den museijärnväg som man hoppas kunna dra i Fiskars. Det arbetet sker i samarbete med Trafikverket och VR Track.

Utöver pengarna för lokprojektet får Fiskars hembygdsförening också 25 000 euro i verksamhetsbidrag för Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv. Till Fiskars går också ett bidrag på 30 000 för andelslaget Onomas utställning 2019.

Antologi om sexövergrepp

De regionala fonderna står för 17 procent av Kulturfondens utdelning. Nylands svenska kulturfond delar ut 1,4 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 0,7 miljoner euro.

I Nyland ska en arbetsgrupp med bland annat Ida Kronberg i spetsen ge ut en antologi med vittnesmål om sexuella övergrepp. Vittnesmålen samlades in under kampanjen #dammenbrister i november 2017. Antologin, som görs i samarbete med tidskriften Astra, säljs till förmån för organisationer som främjar kvinnors säkerhet. Arbetsgruppen får 4 000 euro.

Av västnyländska personliga stipendier från Nylands svenska kulturfond kan nämnas 5 000 euro åt Thomas Lundin för skivinspelning och turné av visor till dikter av Viola Renvall, 4 000 euro åt Christoffer Relander för konstnärligt arbete inför en utställning och 3 000 euro åt Patricia Bruun för arbete med en novellsamling. Violinisten Frida Backman får 5 000 euro för beställningsverk och skivinspelning och Sara Selenius 1 500 euro för skivinspelning och konserter.

Aktivt föreningsliv får stöd

Ansökningar inom kategorin allmän finlandssvensk verksamhet får 23 procent av utdelningen. Till den här kategorin hör bland annat bidrag till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

I Västnyland får Fotocentrum Raseborg och Gardberg center verksamhetsbidrag. Hurja Piruetti får 10 000 euro för sin verksamhet och en ny dansproduktion och årets Bokkalas stöds med 12 000 euro. Konsertgarantiföreningen får 5 000 euro för konsertverksamhet i Västnyland och Plattform rf får 4 000 för kulturverksamhet på svenska i Raseborg. Av traktens körer får Ekenäs manskör 2 000 euro för en satsning på sakral musik, manskören Raseborg får 2 000 euro för sin verksamhet och Hangö damkör får 1 000 euro.

I föreningslivet finns ett stort socialt kapital, men ibland måste man skapa nytt för att komma vidare. Det konstaterar Marthaförbundet som vill förändra föreningslivet i Svenskfinland. Genom eget utvecklingsarbete – en action-baserad handlingsplan – ska Marthaförbundet skapa konkreta modeller för organisationsförändring. Projektets målsättningar är bland annat att skapa modeller för verksamhet och beslutsfattande som motsvarar framtidens krav, skapa en plan för hur föreningar kan använda sina föreningshus aktivare och göra föreningslivet överlag tillgängligt för flera. Marthaförbundet får 30 000 euro för projektet.

Fyra arbetsstipendier till väst

Totalt delar Svenska kulturfonden ut 18,7 miljoner euro i årens utdelning. Av drygt 3 700 ansökningar beviljas 1 804. Av hela summan går ungefär 50 procent till konst och kultur. I år beviljar Kulturfonden 4 tvååriga och 68 ettåriga arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. De tvååriga arbetsstipendierna är värda 48 000 euro, de ettåriga 24 000 euro. I Västnyland får Anna Lindholm (litteratur), Frida Andersson och Simon Reinikainen (musik) och Magnus Strandberg (bildkonst) ettåriga arbetsstipendier.

Författaren Kaj Korkea-aho är en av de fyra konstnärer som får ett tvåårigt arbetsstipendium. Kaj ska bland annat skriva på sin fjärde skönlitterära roman, en teaterpjäs och ungdomsromanserien Zoo!, som han gör i samarbete med Ted Forsström. Zoo!-serien handlar om åttondeklassarna Atlas och Elliott, som driver en webcomic vid namn Zoo. Den första boken i serien nominerades till Finlandiapriset för barn- och ungdomslitteratur.

Fokus på matematik

Cirka 14 procent av utdelningen i novemberomgången går till utbildning och 13 procent till forskning och vetenskap. Åbo Akademi får ett större bidrag på 70 000 euro för att utveckla ett kartläggningsverktyg. Det digitala verktyget ska hjälpa lärare att upptäcka matematiksvårigheter hos svenskspråkiga elever i årskurserna 3-9. Målet är att ge lärarna i de svenskspråkiga skolorna tillgång till samma utvärderingsverktyg som de finskspråkiga skolorna har. Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Niilo Mäki institutet, Helsingfors universitet och Turun yliopisto.

Till de största utbildnings- och forskningsbidragen i Västnyland hör Tvärminne zoologiska stations bidrag på 180 000 euro, 95 000 euro till Axxell för att höja kvaliteten och samordna utvecklingen av de gemensamma ämnena i yrkesutbildningen i hela Svenskfinland och 60 000 euro Västra Nylands folkhögskola för den nya studiehelheten VNF-Create.

Raseborgs stad får 50 000 euro för att utveckla den svenska utbildningen i kommunerna.

I Västnyland får Sebastian Laxell 8 000 euro för att vidareutveckla den digitala läromedelsplattformen matematik.fi och biografin över John Gardberg får 5 000 euro.

Mer läsning