Lika långt från Raseborg till Esbo som från Esbo till Raseborg

I det kommande välfärdsområdet utgör raseborgarna 6 procent av befolkningen och tillsammans med Ingå och Hangö landar vi på 9 procent.

Hela 62 procent av befolkningen i Västra Nylands välfärdsområde bor i Esbo. Nu är det viktigt att göra sin röst hörd för att alla, oberoende boendeort, ska ha rätt till högkvalitativ, jämlik service. Digitala tjänster ska utvecklas, men det som ett komplement för dem som vill använda sig av sådana.

Även framöver ska det finnas närservice i de tio kommunerna. Man ska till exempel kunna uppsöka en hälsovårdscentral, träffa en psykolog och besöka barnrådgivningen på nära avstånd. Jag har förståelse för att det är ändamålsenligt att koncentrera resurserna och kunnandet när det gäller vissa tjänster, men då det beslutas om de fysiska platserna ska det inte vara självklart att de endast är i de stora städerna.

Anita Westerholm stadsstyrelseordförande i Raseborg SFP, Raseborg