Lika behandling för pojkar och flickor i skolmiljö

Ali Fältmarsch, 14 år 1. Tidigare var vissa lärare snällare mot flickorna, det är inte på samma vis nu. 2. Genom att behandla alla lika. Till exempel brukar lärarna blanda flickor och pojkar i olika grupparbeten. 3. Ja, det har blivit bättre då eleverna sagt till. Bild: Charlotta Svenskberg

I en enkät svarar elever från Ekenäs högstadieskola på frågor om hur de upplever att lärare bemöter flickor och pojkar. Eleverna är ganska enade om att alla bemöts lika i dagens läge.

1. Behandlas pojkar och flickor olika i din skola?2. Vad kan lärare göra för att behandla alla mer jämställt?3. Har skillnaden mellan flickor och pojkar ändrat sedan du började skolan?