Levande landsbygd och skärgård

Är det möjligt att förena en generalplan för fastlandet i Ingå med begreppet levande landsbygd och skärgård?

Hälften av Ingås befolkning bor i glesbygden, utanför Ingå kyrkby. Vi som bor här vill att landsbygden hålls levande, att den utvecklas med nya byggnader, nya familjer och nya eller åtminstone reparerade vägar.

NTM-centralen vill inte ge oss den möjligheten. Denna statliga myndighet gör allt för att omintetgöra en levande landsbygd. Privatbilismen är av ondo, speciellt i glesbygden. Samma myndighet sköter landets vägar och där utgår fördelningspolitiken från antalet fordon på ett vägavsnitt. Vägavsnitt med lite trafik blir ovillkorligen utan pengar, utan vägförbättringar. Och vinterunderhållet förpassas till möjligast låg klassificering. Snacka om paradox. NTM-centralen ger understöd till vägnätet enligt antal fordon/dag och hoppas att glesbygden har så få fordon som möjligt.

Men i Ingå lever längtan efter ett fullgott liv på landet vidare. Därför är det viktigt att Ingå fortsättningsvis jobbar vidare med sin generalplan för fastlandet och försvarar den i kommande processer!

Kaj Karlstedt SFP, Ingå

Skribenten ställer upp i kommunalvalet.