Leonor Ruiz Dubrovin är både spansk och finlandssvensk – nu ställer hon ut konst med feststämning på Elverket

Fragment. Flera av Leonor Ruiz Dubrovins målningar visar mer eller mindre figurativa fragment som tillsammans bildar ett associationsrikt stämningslandskap. Bild: Peter Sjöstrand

Galleri Elverkets vårutställning är en helhet som den finlandssvensk-spanska konstnären Leonor Ruiz Dubrovin byggt upp till en slags berättelse med fragment av fest, biosalong, scener och känslor som knyter an till fester.

En randig stav går igen i de olika utställningsrummen i Elverket, som är dunkelt stämningsbelyst. Staven eller pålen kan ses som en metafor för social orientering och den fungerar likt en lekfull mark...