Leksvallvägen kan bli allmän igen

Bild: Arkiv

Raseborg ska föreslå för Trafikledsverket att Leksvallsvägens status ändras från enskild väg till allmän väg bland annat på grund av ökande trafikmängder. Det beslöt tekniska nämnden i tisdags.

Initiativet för att ändra Leksvallvägens status kom från en grupp invånare i juni i år. Initiativet hade undertecknats av 145 personer.

Leksvallvägen löper genom Leksvall i Ekenäs, bland annat till den populära och välbesökta utflyktsplatsen Dagmars källa vid Källviken. 2018 uppskattas omkring 20 000 personer ha besökt stället.

Trafikmängd och trafikformer på Leksvallvägen har undersökts och stadens tekniska central har diskuterat med NTM-centralen, markägare och vägdelägare. Slutsatsen blir att man är av samma åsikt som Leksvallborna – vägen borde klassas som allmän.

Vägen fick på 1970-talet status som enskild väg efter att nuvarande Hangövägen byggts. Innan dess var Leksvallvägen en del av landsvägen till Hangö och staten stod för vägunderhållet.

I samband med att vägen blev enskild tog Ekenäs stad dock över underhållet eftersom området klassades som tätbebyggelse. Raseborg däremot har fattat ett principbeslut om att upphöra med vägunderhåll på enskilda vägar – vilket Leksvallborna opponerade sig mot med hänvisning till att vägens verkliga karaktär är allmän.

Mer läsning