Lekfullheten är hans kännetecken

Sinnen. I dag är Howard Smith 90 år gammal och blind, men hans skärpa och humor är det inget fel på. Bild: Marit Lundström

I år kommer konstnären och formgivaren Howard Smiths 90-årsjubileum att synas på flera olika sätt. Idéerna och lekfullheten har inte tagit slut, men på grund av blindheten kan han inte längre skapa nya alster.

Det är ett givande äventyr att besöka Howard Smith och hans hustru keramikern Erna Aaltonen i deras hem i Fiskars, inte enbart för att det är osäkert om min låga bil klarar av den sista kilometern med djupa tjälskador till det forna äppelmagasinet.

När jag till slut gående närmar mig det väl dolda huset, ser jag genast tecknen på den aldrig sinande skaparådran: skrotskulpturer i rostigt järn och stora träkonstruktioner. En stund senare, när även hunden accepterat mig och jag kommer in i huset, fortsätter min blick att vandra längs väggar, tak och hyllor som är fulla med konstverk. Här bor inte bara en utan två konstnärer, och båda har även sin ateljé i huset.

Vid matbordet sitter Howard Smith som sträcker fram en hand mot min röst. Han är numera helt blind, men tanken är skarp och humorn varm.

Det avspända samtalet med de båda konstnärerna är en njutning och glädje. Samtalet växlar mellan engelska, finska och svenska men också tematiskt berörs allt från utvecklingen av det finska konstlivet till hur det var att som svart amerikan verka i Finland på 1960-talet.

Slutför verk

De inre bilderna av hur han vill att konstverken ska se ut gör att han fortfarande kan arbeta med sin konst. Han gör inte nya alster, men med hjälp av två unga män slutför han arbeten som blivit halvfärdiga. Den ena är kunnig i metall, den andra i trä.

– Det är underbart att jobba tillsammans med dem!

Metall och trä är två av Howard Smiths favoritmaterial, men genom åren har han även använt papper, keramik och andra material.

Goda kontakter

Smith kom till Finland redan på 1960-talet. Han hade förmånen att knyta viktiga kontakter inom konst och design, och han fick chans att jobba för Vallila Interiors och senare Arabia. Han formgav hela interiören i fartyget Finlandia samt interiörer i andra offentliga byggnader.

Hans handstil och design kom till uttryck på många sätt, i synnerhet på 1970- och 1980-talen. Han nämner namn som Yrjö Kukkapuro, Maire Gullichsen, Alvar Aalto och arkitekten Eero Saarinen som var verksam i Smiths hemland USA. Där knöt Howard Smith de första kontakterna med finländska arkitekter och formgivare då han studerade på Pennsylvania Fine Arts.

Svart i 1960-talets Finland

Utan kontakterna hade det varit svårt att ta sig fram inom den relativt snäva konstbranschen i Finland. Inte minst som svart amerikan. Smith berättar minnen och historier kring fördomar och rädslor inför allt avvikande från normen som han såg och upplevde. Utvecklingen har gått mot det bättre även om xenofobin fortfarande märks, noterar han.

– Men ja, för mig har det varit bra här. Och det har varit roligt att få jobba med allt detta.

Om inställningen till folk med annan kulturbakgrund har blivit öppnare, märks också en annan positiv utveckling, nämligen att den för Finland typiska titelsjukan luckrats upp.

3 000 verk katalogiserade

Under de första vistelserna i Finland på 1960-talet lyftes Howard Smith även fram i en stor utställning av ung amerikansk konst, en utställning där CIA var en bakgrundskraft. Smith förklarar att den var en reaktion på en utställning av rysk konst, och kan ses som ett led i den ständiga kampen mellan de två stormakterna.

Ända sedan 1996 har han och Erna Aaltonen bott och verkat i Fiskars. Det är även här som en arbetsgrupp samlats för att på olika sätt lyfta upp Smiths inverkan på konstlivet i vårt land. Bland annat ska det bli en utställning utomhus i Inko-parken, deponering av konstverk på olika håll, workshops och en dokumentär om konstnären.

Numera är också konstsamlingen katalogiserad. Den består av omkring 3 000 verk.

Lekfullhet och gränslöshet är kännetecken för Howard Smith. Allting kan förvandlas till konst.

– Det finns skönhet i alla ting. Det gäller att se den och ta fram den.

Konstnär och formgivare från New Jersey.

Kom till Finland på 1960-talet.

Bosatt i Fiskars sedan 1996.

Gjort uppdrag för bland annat Arabia och Vallila Interiors.

Formgivningspris i Finland 2001.

Beviljades konstnärspension 2003.

Mer läsning