Legoavtal för tomt i Norra hamnen godkändes

Då stadsstyrelsen behandlade utarrenderingen av Hamntorget i Norra hamnen i januari eftersträvades en rivning av den så kallade Number One-byggnaden senast den 1 oktober i år, men ännu står den kvar. Bild:

Raseborgs stadsstyrelse godkände i går utkastet till jordlegoavtal för Hamntorget i Norra hamnen i Ekenäs.

Det innebär att Tom Nylunds företag Opportunito Ab är ett steg närmare att få arrendera fastigheten där den tidigare nattklubben Number One verkade och börja planera för ny verksamhet på platsen.

Stadsstyrelsen gav på sitt möte i går tekniska centralen i uppdrag att komplettera tekniska detaljer i jordlegoavtalet.

I juni i år undertecknade stadens representanter – vid tidpunkten tf stadsdirektör Thomas Flemmich och tf stadssekreterare Leila Andersin – ett reserveringsavtal med Opportunitos vd Tom Nylund.

Reserveringsavtalet ger bolaget rätt att planera byggande och verksamhet på tomten. Reserveringsavtalet stipulerar bland annat att den årliga legoavgiften är 5 250 euro, samt att det är staden som ska stå för rivningskostnaderna för nattklubbslokalen.

Enligt stadens tekniska direktör Jan Gröndahl är legoavtalet i stort sett identiskt med reserveringsavtalet:

– Vi inväntar bygglovsansökan från företaget riktigt i dagarna och då den godkänts kan också processen med att riva den befintliga byggnaden gå vidare.

Förutom Opportunito lämnade Ab Active Sport Club Oy, Ekenäs Segelsällskap rf. och Deliza Ab i våras in anbud på att få arrendera tomten.

Mer läsning