Ledsamt för Raseborg

Om det är något staden verkligen behöver så är det ett tillskott av nya, unga invånare.

I skrivande stund befinner jag mig på Leros, den grekiska ö där Göran och Christine Schildt för något halvsekel sen byggde sig ett hus, Villa Kolkis, och där Christine Schildt fortfarande tillbringar en stor del av året. Jag håller skrivarkurs på Villa Kolkis, jag njuter av sol, värme och hav men jag är också mycket medveten om att det hav jag nu simmar i är det hav som otaliga flyktingar tagit sig över med fara för sina liv, det hav i vilket många drunknat.

Turkiet är inte längre bort än att man skymtar kusten. Och när jag under siestatimmen öppnar datorn får jag läsa en artikel på Yle med rubriken "Oklart om Raseborg måste ordna förskola åt asylsökande barn."

Här inhämtar man att det enligt den senaste informationen finns sju barn som önskar få förskoleundervisning men Filip Björklöf som är ordförande för bildningsnämnden menar att det ändå är oklart hur många asylsökande barn som verkligen skulle beröras av förskoleverksamheten: "Vi vet inte med säkerhet att det finns asylsökande barn i förskoleåldern. Antalet varierar eftersom barnen tyvärr flyttas omkring en hel del och en del har också fått avslag på sin asylansökan."

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt på sitt senaste möte att remittera frågan om staden ska ordna förskoleundervisning åt de asylsökande barnen i kommunen eftersom myndigheterna ger motstridiga rekommendationer.

Texten fortsätter: "Förslaget till bildningsnämnden var att kommunen inte skulle ordna förskoleverksamhet för asylsökande eftersom staden inte är skyldig till det. Men enligt Björklöf finns det motstridiga uppgifter om vad stadens skyldigheter egentligen är. Om staden har en laglig skyldighet att ordna förskoleverksamhet för asylsökande barn räcker det med ett tjänstemannabeslut om saken. Om staden inte har det kommer nämnden att fatta beslut i ärendet på sitt nästa möte."

Oklart? Ja, mycket är säkert oklart och vad Björklöf själv anser framgår inte men det som dessvärre verkar fullkomligt klart är att det finns åtskilliga i Raseborg som mer än gärna vill slippa ordna förskola för flyktingbarnen. Man går för all del inte så långt som regeringen Sipilä, man försöker inte bryta mot – eller tänja på – lagar och förordningar, man är mest bara trög. Men redan det är ledsamt.

Det är naturligtvis i första hand ledsamt för de asylsökande: också – nej, kanske i synnerhet – för de som fått avslag och borde få ut så mycket som möjligt av den tid de har kvar i Finland. Det är ledsamt för SFP att en så utpräglat finlandssvensk stad som Raseborg inte – som Närpes – i partiordförande Anna-Maja Henrikssons anda vill profilera sig som en uttalat flyktingvänlig stad. Men det är också ledsamt för Raseborg, det är kortsynt och dumt, för om det är något staden verkligen behöver så är det ett tillskott av nya, unga invånare.

Merete Mazzarella Författare

Mer läsning