Laura Londén årets Fredrika

Bild: Niklas Tallqvist

Laura Londén, biträdande generalsekreterare i FN och vice generaldirektör med ansvar för FN:s befolkningsfond UNFPA, tilldelas Fredrika Runeberg-stipendiet år 2017 för sitt målinriktade arbete för humanitära lösningar och mänskliga rättigheter.

Ett helhjärtat engagemang för människor på flykt och en vilja att påverka världen till det bättre har präglat hela hennes yrkesgärning, heter det i prismotiveringen.

I sin nuvarande roll arbetar hon bland annat för att stärka flickors och unga kvinnors ställning och sexualhälsa världen över med fullständig jämlikhet som det klart uttalade målet. I en tid då människovärdet utmanas av såväl politiska strömningar som krig och humanitära kriser verkar hon för fred, förståelse och hållbarhet, och utövar på sin post en global påverkan.

Laura Londén är född 1961, uppvuxen i Billnäs och student från Karis-Billnäs gymnasium och magister i statskunskap från Åbo Akademi. Sin avhandling skrev hon om flyktingar och asylrätt i Finland. Efter att ha inlett sin bana som flyktingsekreterare i Malax har hon i snart 30 år arbetat med flyktingfrågor, fredsbevarande och förvaltning för organisationer inom ramen för Förenta nationerna.

Fredrika Runeberg-stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté som består av representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner. Stipendiesumman år 2017 är 10 000 euro.

I fjol gick priset till bildkonstnären Heidi Lunabba och år 2015 till journalisten Jeanette Björkqvist.