Låt projektet med sjövillorna gå framåt

Bild: JS Bygg & Design

Nu om någonsin har Ekenäs i Raseborg en chans att profilera sig som en föregångare när det gäller nytänkande när det gäller klimatsmarta boende lösningar för framtiden.

Utan att förringa Barckens uddes kulturhistoriska värde och betydelse för stadsbilden bör man se framåt och konstatera att det vi skapar i dag är kulturhistoriskt värdefullt om 100 år.

Projektet har redan i planeringsskedet väckt allmänhetens intresse av sällan skådad magnitud både inom och utanför kommungränserna. Som utomstående har jag följt debatten och kunnat konstatera att det finns en "Nimby"-gruppering som motsätter sig förändringar i Ekenäs och speciellt på Barckens udde. Väldigt iögonfallande är det också att stadsstyrelsens ordförande i intervjuer framför egna åsikter angående projektet som går emot fattade beslut i frågan.

Trots att merparten är "sommarboende" bör ju alla åsikter beaktas vilket entreprenörerna gjort i och med möten med berörda parter redan i inledningsfasen.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut bör projektet få gå vidare och förhoppningsvis gynna stadens image och i allra bästa fall öka inflyttningen. Bakåtsträvande krafter som anser att förändring är av ondo hämmar utvecklingen. Det som i dagsläget anses som kontroversiellt nytänkande är kulturhistoria om 100 år.

Ralf Holmström Kimito