Lastbilsförare fick anmärkning efter tågolycka

Tur i oturen. Torsdagens trafikolycka vid det här övergångsstället i Ekenäs kunde ha gått riktigt illa om den skett efter mörkrets inbrott och lokföraren inte hunnit få syn på hindret på spåret. Bild: Anton Malén

Chauffören vars långtradare fastnade på järnvägen och orsakade en olycka har fått en anmärkning av polisen. Fordonet hade sina tillstånd i skick.

Den specialtransport som gav upphov till en tågolycka hade tillstånd att köra över järnvägen inne i Ekenäs. Det säger Raseborgspolisen.

Utredare Petri Lehtinen säger att utredningen av olyckan är långt kommen för polisens del.

Det var på torsdagen ett tåg på väg från Karis till Ekenäs körde in i en långtradare, vars underrede fastnat i en plankorsning inne i Ekenäs.

Det handlade om en transport av två tomma metallbehållare. Tåget hade cirka 40 passagerare ombord, varav tre skadades vid sammanstötningen.

– Chauffören har det slutliga ansvaret och han har fått en anmärkning, säger Lehtinen.

Enligt honom hade sikten på banan varit bättre om där funnits mindre växtlighet i kurvan strax före plankorsningen.

Som tur var hann lokföraren i alla fall bromsa så att kollisionen med metallbehållaren inte blev så häftig. Dessutom skedde olyckan i dagsljus och varken tåget eller specialtransporten innehöll brännbara eller explosiva ämnen.

Ett allvarligt tillbud

Marko Tuominen, Trafikverkets säkerhetschef för järnvägsfunktionerna, konstaterar att olyckan i Ekenäs var ett allvarligt tillbud.

Han säger att det är Trafikverket som ansvarar för sikten vid järnvägen. Det innebär bland annat att buskar och annan växtlighet som växer bredvid banan röjs med jämna mellanrum.

Tidigare var det Banförvaltningscentralen som ansvarade för detta.

Bommarna känner inte till hindret

Bommarna som finns på övergångsstället i Ekenäs har inte någon avancerad teknik som kan läsa av vad som hindrar dem från att gå ner.

Tuominen säger att Trafikverket får information från övergångsstället om varningssystemet är i olag. Men någon varning till tågen som passerar går inte att få i realtid.

– Om en transport fastnar på övergångsstället ska chauffören ringa nödcentralen.

Orsaken till att en del breda eller höga transporter kör över plankorsningen inne i Ekenäs är att de inte ryms under någon av de två broar som går över riksväg 25 i Ekenäs. Hösten 2014 fastnade två långtradare i bron vid Formanshagen. I båda fallen var lasten för hög.

Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland som beviljar tillstånd för alla specialtransporter i landet, bortsett från Åland. De senaste åren har det beviljats mellan 10 000–12 000 specialtransporttillstånd på fastlandet.

Mer läsning