Lärkkulla får ny musikallinje

Lärkkulla folkakademi i Karis inleder hösten 2018 en ny, tvåspråkig utbildning i musikal. Utbildningen, som blir tvåspråkig, är unik i sitt slag.

Lärkkullas pop- och rocklinje har sedan 1983 profilerat sig inom rytmmusik men nu vidgar akademin sin verksamhet för att erbjuda en helt ny musikalutbildning.

– Musikal är något som ligger i tiden, men det har tidigare inte funnits någon motsvarande utbildning på svenska i Finland, säger Kristoffer Holmberg, programchef för Lärkkullas musiklinje.

Eleverna får på heltid satsa på sång, dans och drama under ledning av erfarna proffs inom branschen. Nivån på utbildningen är hög och under detta år förbereds man för fortsatta yrkesstudier inom ämnet samt får erfarenhet för att kunna uppträda i framtida musikalproduktioner.

Namnkunniga lärare

– I Finland har vi haft utbildningar på olika nivåer i alla ämnen skilt, men väldigt få utbildningar som kombinerar sång, dans och drama, säger Jennie Storbacka, som kommer ansvara för sångundervisningen.

– Som lärare kommer vi att kräva mycket av eleverna så att de får så bra verktyg som möjligt för vidare studier och jobb i framtiden, fortsätter hon.

Undervisningen sker både på finska och svenska och utöver Storbacka kommer undervisningen även ledas av Katrin Vaskelainen som håller i trådarna för danslektionerna, Isa Lindgren-Backman som står för dramaundervisningen och Tove Leppilampi som liksom Storbacka undervisar i sång. Dessutom kommer gästande lärare, bland annat Martin Segerstråle, att hålla kortare kurser och workshops under läsårets gång.

– Musikal är som konstform mycket krävande och jag hoppas och tror att denna nya utbildning ger goda färdigheter för de studerandes fortsatta färd. Jag vill dela med mig både praktiska arbetsverktyg, samt teoretisk kunskap kring musikalers historia och uppbyggnad - en helhetsbild på genren, berättar Lindgren-Backman.

Ansökningstiden till utbildningen startar i februari 2018. Vaskelainen ser fram emot det kommande studieåret och kommer erbjuda gruppen studier i allt från musikaldans till nutidsdans.

– Jag är väldigt ivrig över att det startar en förberedande musikallinje som ger möjligheten att fördjupa sig i "the triple threat" (sång, dans, drama) på ett och samma ställe.

– Vi vill skapa en trygg miljö där man vågar tänja på de egna gränserna och slänga sig in i något nytt, säger Lindgren-Backman.