Lärare kritiska till stängning av Västankvarns skola, föräldrarna kluvna

Elever i förskolan och årskurserna ett till tre har gymnastik på skolgården. Utelektioner hör till vardagen i Västankvarn, vilket är en fördel speciellt i coronatider. Bild: Mira Strandberg

Sparåtgärderna i Ingå har lett att bildningsdirektören föreslår att Västankvarns skola läggs ner redan nästa höst. Lärarna är kritiska, föräldrarna kluvna.

– Det var ju inte helt oväntat men alla trodde att det skulle ske först när renoveringen av Kyrkfjärdens skola är klar, säger Linda Forsström som är ordförande för föräldraföreningen vid skolan.Under...