Lär dig skriva lokalhistoria

Bild: Cata Portin

Många erfarna föreläsare är anlitade för att i Karis handleda intresserade hur man skriver god lokalhistoria.

Föreningen Gardberg Center har för avsikt att ordna en avgiftsfri kurs under rubriken Hur skriva god lokalhistoria – metoder och skrivteknik.

Kursen pågår tre lördagar med start den 5 mars. De två följande tillfällena ordnas den 19 mars och 16 april. Samtliga hålls i Gardbergs hus i Karis.

Målgruppen är både etablerade och blivande lokalhistoriska forskare och skribenter. Föreläsarna vill inspirera och ge uppbyggliga råd om skrivteknik, uppläggning, språk, metoder och källor.

Egen text med

Den som ämnar delta i hela kursen ska ha en färdig text eller en som är under arbete att lämna in då kursen börjar. Texten bearbetas under kursens gång och till det sista tillfället den 16 april inlämnas en omarbetad version av texten som gås igenom. Den som bara vill delta den 19 mars behöver inte ha någon text, utan kan komma med och enbart lyssna.

Vid det första tillfället föreläser Christer Kuvaja kring metoder, källkritik och material inom den lokalhistoriska forskningen, Christer Kuvaja

Följande lördag delar Lena Selén med sig av sina erfarenhet av lokalhistorisk forskning. Merete Mazzarella föreläser som att skriva essäistiskt. Sture Lindholm om lokalhistoriska verks upplägg och struktur, medan språkliga aspekter på lokalhistorisk forskning handhas av Jennica Thylin-Klaus.

Vid det sista kurstillfället görs en genomgång av deltagarnas texter.

Anmälan görs på föreningen Gardberg Centers webbsida eller per telefon till Christer Kuvaja 040 152 23 14 senast på fredag den 26 februari.