Lappvikborna fick ny hamn och tennisveckan i Ekenäs var rekordstor – men hur gick det i Hangöregattan 1971?

Annons i VN den 14 juli 1971. Bild: Västra Nyland

I veckans västnyländska tillbakablick får du läsa 50 år gamla utdrag ur Västra Nyland. Närmare bestämt handlar det om tidningar mellan den 6 juli och den 18 juli 1971.

Utgrävning. – Det här var en gång säkert en gynnsam plats för fiske och jakt, berättar fil.stud. Maarit Lönnberg medan hon vakar över fornfyndsutgrävningarna i Malmgård vid gränsen mellan Helsin...